Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

De reservering van de kamers is onderworpen aan de betaling van de volledige service, onder voorbehoud van beschikbaarheid op de data
aangevraagd.

Artikel 1: voorwerp

Dit contract is bedoeld voor het exclusieve gebruik van de reservering van verblijven in gastenkamers. Het beste welkom wordt gereserveerd voor onze

gastheren. De eigenaar verbindt zich ertoe persoonlijk zorg te dragen voor de ontvangst van vakantiegangers met alle wenselijke attenties

om hun verblijf en kennis van de regio te vergemakkelijken.

Artikel 2 - Verblijfsduur

De opdrachtgever die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, mag in geen geval een beroep doen op een

enig recht om in het pand te verblijven.

Artikel 3 - Reservering en totstandkoming van het contract

De reservering wordt van kracht wanneer de klant de eigenaar het totale bedrag van de prijs van het verblijf heeft gestuurd en een

kopie van het contract of de raming ondertekend vóór de datum vermeld op het reserveringscontract. Het tweede exemplaar van het contract

dient door de klant te worden bewaard. Prijzen zijn inclusief alle kosten.

Artikel 4 - Annulering door de klant

Elke annulering moet per brief of e-mail aan de eigenaar worden gemeld. De klant betaalt het onderstaande percentage:

- vanaf 30 dagen en meer 10%

- tussen 21d en 30d 40%

- tussen 8d en 20d 60%

- Tussen 2d en 7d 75%

- Minder dan 2 dagen voor 100%

La maison du Figuier zal de bedragen aan het einde van de maand van de geplande dienst terugbetalen.

Artikel 5 - Annulering door de eigenaar

Wanneer de eigenaar voor aanvang van het verblijf dit verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan per aangetekende brief op de hoogte te stellen met opzegging van:

ontvangstbewijs of e-mail.

De klant zal, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel geleden schade, onmiddellijk de

betaalde bedragen.

Artikel 6 - Aankomst

De klant dient op de aangegeven dag tussen 16.00 en 20.00 uur te arriveren. In geval van vroege, late of vertraagde aankomst (vroege check-in of laatste check-out),
de opdrachtgever dient de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn.

Artikel 7 - Ontbijten

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 7.30 en 9.30 uur, op zaterdag en zondag tussen 8.00 en 10.00 uur. Een marge van 1/4 uur voor of na dit tijdslot wordt geaccepteerd, op

verzoek van de klant.

Artikel 8 - Uitbetaling van andere uitkeringen

Verbruik en aanvullende diensten die niet in het contract of de raming zijn vermeld, worden betaald aan het einde van de

verblijf bij de eigenaar. Wat betreft de huur van het kinderbedje, en het hebben van slechts één bed, is een reservering noodzakelijk.

Artikel 9 - Toeristenbelasting

De toeristenbelasting is een lokale belasting die de klant moet betalen aan de eigenaar die deze vervolgens afdraagt aan de schatkist. Zij

wordt toegevoegd aan de kosten van diensten.

Artikel 10 - Gebruik van de lokalen - zie het Huishoudelijk Reglement

De klant moet het rustige karakter van het pand respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming. Geen maaltijd kan

naar de kamers worden gebracht. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te bezorgen en moet alle schade die hij kan declareren

verantwoordelijk zijn en de reparaties op zich nemen.

Het hele huis is rookvrij.

Artikel 11 - Capaciteit

Dit contract wordt opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, is de eigenaar:

extra klanten kunnen weigeren.

Deze weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar,

zodat in geval van vertrek van een aantal klanten dat groter is dan het aantal geweigerde, geen restitutie kan worden overwogen.

Artikel 12 - Dieren

Onze dierenvrienden zijn niet toegestaan in ons etablissement. In geval van vertrek van een klant gemotiveerd door de weigering van zijn dier, kan er geen restitutie plaatsvinden

beschouwd worden.

Artikel 13 - Huishoudelijk Reglement

De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe deze voorschriften te respecteren.In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het Reglement

Interieur, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige

terugbetalen als er al betaald is.